/syndeo_data/media/2015-2016/schoollogo_website.jpg De Roedel | Openbare basisschool de Roedel te Harskamp - gemeente Ede  
 
over de school kalender groepen foto album links  
 
 de schoolsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 organisatiesyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 ouderssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 verlof / informatie leerplichtsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolgids syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolplansyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inschrijvensyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 contactsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inloggen syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 
De Roedel
Openbare basisschool te Harskamp


Openbare basisschool De Roedel is een kleine, gezellige dorpsschool te Harskamp.  

Op De Roedel vinden we het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen leren.


 

Continurooster

Wij werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven en gezamenlijk lunchen in de eigen groep onder begeleiding van de eigen leerkracht. De schooltijden zijn door dit rooster van 8:30 tot 14:30.

 

Kanjertraining

In het schooljaar 2012-2013 zijn wij met de Kanjertraining gestart. De leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid.
Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen
gedrag en het gedrag van anderen. 

Wat is Kanjertraining?

Een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen.

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken.
De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • -Er is respect voor elkaar
  • -Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • -Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • -Leerlingen voelen zich veilig.
  • -Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • -Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • -Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

| t | f | y | obs De Roedel | Edeseweg 216 | 6732 DC | Harskamp | e:l.vellinga@proominent.nl